Missie en visie

Missie

Huisartsenpraktijk Overbos biedt toegankelijke, reguliere, evidence based, professionele, preventieve en kosten effectieve huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van Beverwijk om een bijdrage te leveren aan hun gezondheid en kwaliteit van leven.

In de buurt van park Overbos te Beverwijk vormen wij de kern van de eerstelijns gezondheidszorg. Wij zijn in april 2020 als duo praktijk gestart, na overname van de praktijk Pouw op dezelfde locatie.

Visie

Wij willen laagdrempelige, servicegerichte huisartsenzorg leveren, conform de laatste inzichten en standaarden van de beroepsgroep, werkend volgens het evidence based  medicine principe.

Met voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers, bieden wij de patiënten de best mogelijke zorg.

Wij bewaken en verbeteren onze kwaliteit door middel van interne en externe toetsing.

De servicegerichtheid blijkt uit de diensten die wij ter plekke kunnen verlenen; o.a. CRP bepaling, POH GGZ, ketenzorg diabetes mellitus.

De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de hulpvraag van patiënten zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverband met andere zorgaanbieders.

Het is belangrijk dat wij onze grenzen bewaken in de haalbaarheid van onze missie en visie.