Tarieven

Vergoeding huisartsenzorg 

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. In 2024 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro (conform eerdere jaren)

Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.

Kosten voor onderzoek of zorg buiten de huisartspraktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • verwijzing naar medisch specialist, fysiotherapeut of psycholoog.

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.

Tarieven huisartsenzorg 2024

De tarieven huisartsenzorg 2024 vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) kunt u vinden in dit document.