Spreekuur huisarts

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. In principe krijgt u een afspraak voor 10 minuten. Hiervoor moet altijd vooraf een afspraak gemaakt worden.

Voor het maken van een afspraak kunt de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00-11.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook bij de doktersassistente terecht.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De assistent(e) is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistent(e) is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit aan bij het maken van de afspraak. Op deze manier kan hier rekening mee gehouden kan worden door dubbele tijd voor u in te plannen en lopen de spreekuren zo min mogelijk uit. 

Telefonisch terugbel spreekuur

Indien de doktersassistente er samen met u niet uitkomt, belt de huisarts u later op de dag op een afgesproken tijdstip terug.