Disclaimer

Disclaimer

Inspanningen Praktijk Overbos

Praktijk Overbos spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.

Praktijk Overbos behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Praktijk Overbos geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Praktijk Overbos geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Hyperlinks

Praktijk Overbos aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beveiliging te verbeteren? Meld het ons!

Praktijk Overbos vindt het van cruciaal belang om veilige en betrouwbare diensten te leveren. Beveiliging speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen en onderhouden van onze websites en online diensten. Ondanks alle zorg en inzet kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging.

U kunt ons helpen om onze diensten veilig te houden en daarmee de aan ons toevertrouwde informatie. Als u denkt een zwakke plek in één van onze diensten te hebben gevonden, willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen en daarmee het veilig gebruik te verbeteren. Daarom verzoeken we u om deze informatie onmiddellijk met ons te delen.

Praktijk Overbos is veel gelegen aan veilige en betrouwbare communicatie voor haar klanten. Uw informatie kan ons helpen de door ons geleverde diensten beter te beschermen.