Afspraak maken 

Voor een afspraak kunt u op werkdagen de praktijk bellen tussen 08.00 en 11.00 uur. Bij het maken van een afspraak zal de assistent(e) vragen naar de reden van uw contact. De assistent(e) is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistent(e) is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
In principe krijgt u een afspraak voor 10 minuten. In dit consult wordt één klacht besproken. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, zodat er extra tijd ingepland kan worden.

Online afspraken maken

Wij verwachten in de toekomst te starten met het maken van online afspraken.