Afspraak maken 

Een afspraak kunt u maken via het online patiëntenportaal. Via de digitale symptoomchecker krijgt u een advies en kunt u zo nodig online een afspraak inplannen. Op werkdagen de praktijk bellen. Bij het maken van een afspraak zal de assistent(e) vragen naar de reden van uw contact. De assistent(e) is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistent(e) is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

In principe krijgt u een afspraak voor 15 minuten. In dit consult wordt één klacht besproken. Voor een consult op het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, zodat er extra tijd ingepland kan worden.

Niet verschenen zonder bericht

Bent u verhinderd voor uw afspraak bij de huisarts? Dan stellen wij het op prijs dat u dit door geeft. Zo kunnen wij andere patiënten eerder helpen. Het kan een keer gebeuren dat u het vergeet. Mocht dit een tweede keer voorkomen, dan brengen wij 10 euro in rekening